...

You are saved by grace through faith, it’s a gift from God.

Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://www.savedbygrace.se ORG nummer 8305305669

Hos SavedByGrace är säkerheten och skyddet av våra kunders personuppgifter av yttersta vikt. Nedan följer en sammanfattning av vår integritetspolicy som är relevant för vår webbshop och följer bestämmelserna enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

**GDPR och dess betydelse:**

GDPR är en förordning inom EU som reglerar hanteringen av personuppgifter för medborgare inom Europeiska unionen. Som ett företag verksamt i Sverige och EU är SavedByGrace skyldiga att följa GDPR-bestämmelserna. GDPR syftar till att ge enskilda individer ökad kontroll över sina personuppgifter och kräver att företag som hanterar sådana uppgifter följer strikta riktlinjer för insamling, lagring och användning av information.

**Vilken typ av personuppgifter vi samlar in:**

För att tillhandahålla våra tjänster samlar vi in vissa personuppgifter från våra kunder. Detta kan inkludera namn, kontaktinformation (såsom e-postadress och leveransadress) samt information om köp och beställningar. Syftet med insamlingen är att kunna behandla beställningar, leverera produkter och erbjuda bästa möjliga kundservice.

**Hur vi använder personuppgifter:**

SavedByGrace använder kunders personuppgifter för följande ändamål:

1. **Orderhantering:** Vi använder uppgifterna för att hantera beställningar och leverera produkter till dig.

2. **Kundsupport:** Vi använder uppgifterna för att besvara frågor och ge support vid behov.

3. **Kommunikation:** Vi kan skicka uppdateringar om beställningar eller information om produkter och kampanjer. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen.

4. **Tjänsteförbättring:** Dina uppgifter hjälper oss att förbättra våra tjänster och webbplats.

**Skydd och delning av personuppgifter:**

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller användning. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. Uppgifter delas endast med tredje parter som är nödvändiga för att utföra våra tjänster, exempelvis leveransföretag.

**Dina rättigheter enligt GDPR:**

Enligt GDPR har du flera rättigheter gällande dina personuppgifter:

1. **Rätt till tillgång:** Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används.

2. **Rätt till rättelse:** Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade.

3. **Rätt att bli glömd:** Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter från våra register.

4. **Rätt till dataportabilitet:** Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

5. **Rätt att invända:** Om du inte längre vill att dina uppgifter ska användas har du rätt att invända mot viss användning.

6. **Rätt till begränsning:** Du kan begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter under vissa omständigheter.

**Hur du kan kontakta oss:**

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@savedbygrace.se.

**Ändringar i integritetspolicyn:**

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy med jämna mellanrum, och uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi tackar dig för att du har valt SavedByGrace som din föredragna webbshop. Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa sätt enligt GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.